Specializace

Nízko-údržbové trvalkové záhony

Kvetoucí partie by podle mě měly být součástí každé soudobé zahrady. Najdou uplatnění jak v moderní zahradě ve městě, tak u vesnických stavení či na rodových statcích. Trvalkové záhony lze také lehce zakomponovat do již vzrostlých zahrad.

Trvalky najdou uplatnění na slunci i ve stinných partiích, na suchu i v mokřinách. Mohou vhodně doplnit keřové výsadby, či zajistit podrost stromů.

Trvalkové záhony Vás ohromí okamžitým efektem, rozmanitostí kompozic a dynamickými proměnami v ročních obdobích. Mile překvapí též nízkou mírou údržby. Velkorysé plochy výsadeb zaručí téměř celoroční kvetení.

Mezi trvalky řadíme též růže s jejich nezastupitelnou krásou, byliny a luční společenstva. Své opodstatnění mohou mít v zahradě však také letničkové výsevy.